Home / HABER / بیست چهارمین سالروز شهادت رهبر شهید استاد عبدلعلی مزاری

بیست چهارمین سالروز شهادت رهبر شهید استاد عبدلعلی مزاری

Rastgele Yazı

پيام خانواده شهيد ابوذر غزنوي به مناسبت بيست و چهارمين سالياد شهادت رهبر شهيد بابه مزاري و يارانش

پيام خانواده شهيد ابوذر غزنوي به مناسبت بيست و چهارمين سالياد شهادت رهبر شهيد بابه …