Home / HABER / فیلم هجرت تلخ توسط سید علی باقری و همکاری انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های مقیم ترکیه در ترکیه ساخته شد

فیلم هجرت تلخ توسط سید علی باقری و همکاری انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های مقیم ترکیه در ترکیه ساخته شد

فیلم هجرت تلخ توسط سید علی باقری و همکاری انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های مقیم ترکیه در ترکیه ساخته شد. در این فیلم کوتاه از شرایط سخت اجازه کار و مشکلات مهاجرین در ترکیه نکته های برجسته شده است. بازیگری اصلی این فیلم کوتاه را سید علی جان موسوی ٫ مهدیه موسوی وسارا جعفری به عهده داشتند. این فیلم با امکانات بسیار کم و با کمره عکاسی و در شرایط بسیار سخت ترتیب و ساخته شده است.

Rastgele Yazı

پيام خانواده شهيد ابوذر غزنوي به مناسبت بيست و چهارمين سالياد شهادت رهبر شهيد بابه مزاري و يارانش

پيام خانواده شهيد ابوذر غزنوي به مناسبت بيست و چهارمين سالياد شهادت رهبر شهيد بابه …